Een ‘Samendementievriendelijke buurt’

Daar willen wij graag aan gaan erken. Wie doet er mee?

 

Misschien kent u iemand met dementie in de buurt van Centrum Oost of heeft u het vermoeden dat een naaste van u in die omgeving dementie heeft. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, zullen steeds meer mensen met dementie ook thuis blijven wonen. Wij vinden het belangrijk dat iedere bewoner zo lang mogelijk kan blijven meedoen aan activiteiten en zich prettig thuis kan blijven voelen in onze wijk. Daar kunnen we samen in de buurt voor zorgen.

We willen daarom gaan werken aan een dementievriendelijk Huis van de Buurt (Witte Boei) en een dementievriendelijke buurt (Centrum Oost). Uiteindelijk willen we een ondersteuningsnetwerk vormen voor bewoners met dementie of anderszins kwetsbare bewoners. Om dit te realiseren is het van belang dat zoveel mogelijk instellingen en bewoners hier een rol in willen/gaan spelen.

 

We organiseren, in samenwerking met Samen Dementie Vriendelijk (www.samendementievriendelijk.nl),  een workshop voor bewoners van Centrum Oost, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook beroepskrachten uit de buurt zijn welkom.

 

In de workshop wordt aandacht besteed aan kennis over dementie en aan het omgaan met bewoners met dementie. De workshop wordt op 2 tijdstippen aangeboden:

Dinsdag 1 mei van 9.30 uur – 12.00 uur, met aansluitende lunch.

Woensdag 16 mei van 19.30 – 22.00 uur, met aansluitend een drankje

 

De workshops vinden plaats in Huis van de Buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.

 

Als u mee wilt doen bent u van harte welkom!

U kunt u zich per mail aanmelden via E: mvdpavert@dock.nl of door te bellen naar de Witte Boei via 020-6223879, en dan svp uw voorkeursdatum doorgeven.

 

We hopen u te zien.