1

De Dag van de Mantelzorg op donderdag 10 november ligt inmiddels achter ons. Ruim 80 bezoekers waaronder mantelzorgers, vrijwilligers en professionals van diverse organisaties waren aanwezig in de Burcht. Grappige en ontroerende korte acts, muziek en gedichten werden gedaan over een kort gesprek met iemand uit het publiek. Mantelzorger Piet Borst vertelde over zijn krachtbronnen om ondanks de langdurige en zware zorg voor zijn partner toch dingen te blijven doen die leuk zijn. Aan het einde van de middag werd het stokje ‘individuele mantelzorgondersteuning’ door Harry Cox van Markant overgedragen aan CentraM. Vanaf heden hebben wij dus de zorg voor individuele mantelzorgondersteuning. De middag werd uitstekend geleid door Hedy d’Ancona.

Tussentijdse impressies zijn door middel van cartoons vastgelegd door Suus van den Akker.
Klik hier voor de cartoon-impressie.
Klik hier voor een foto-impressie.