De Cliëntenraad van CentraM is op zoek naar nieuwe leden!

CentraM is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. CentraM biedt informatie en advies, ondersteuning en cursussen voor bewoners van Amsterdam Centrum. Zij kunnen terecht voor problemen bij het omgaan met geld/schulden, eenzaamheid, het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen en omgaan met problemen in relaties en veiligheid thuis.

De Cliëntenraad is op zoek naar mensen die bij voorkeur voldoen aan enkele of meerdere van de volgende punten:

  • wonen in het werkgebied (Amsterdam stadsdeel Centrum)
  • deel uitmaken van c.q. zicht hebben op de doelgroep en/of ervaringsdeskundig zijn, waardoor het lid zich goed kan verplaatsen in de cliënt
  • zicht hebben op de belangrijkste werkvelden van de stichting, zoals langer thuis wonen
  • een brede blik hebben en de eigen situatie kunnen overstijgen
  • beleidsmatig kunnen denken.

Omdat de doelgroep van CentraM zeer divers is, probeert de Cliëntenraad deze diversiteit ook te laten terugkomen in de samenstelling van de raad. Daarom is het een pre als leden een allochtone achtergrond hebben of LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksueel of Transgender) zijn en daardoor bijkomende problematiek kunnen herkennen.

Een medewerker van een andere (dienstverlenende) organisatie binnen het werkgebied van CentraM kan geen lid worden van de Cliëntenraad.

De criteria worden getoetst tijdens een oriënterend gesprek van de bestuurder en de voorzitter met de kandidaat.
Wanneer de kandidaat voldoet aan de criteria vindt er een kennismaking met de Cliëntenraad plaats. Na deze bijeenkomst beslissen kandidaat en de Cliëntenraad of de kandidaat toetreedt.
Als u geïnteresseerd bent kunt u per e-mail reageren naar de voorzitter van de Cliëntenraad: de heer Eduard Nicolaas Ponder,  info@clientenraadcentram.nl